Till innehåll på sidan

Kurator

Antal: 1

  • Skolkurator

    Skolkuratorn ingår tillsammans med skolsköterska, specialpedagoger, rektor och biträdande rektor i skolans elevhälsoteam. Skolkuratorn är skolans expert på det psykosociala området, det kan handla om hur eleven mår i skolan eller i hemmet.

    Kategorier: