Bibliotek

Antal: 2

  • Sjutton skäl för Barnboken!

    1. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd. Den lär oss att uttrycka oss och att förstå vad andra säger och skriver.

    Kategorier:
  • Biblioteket

    Biblioteket på Söderholmsskolan vill bidra till våra elevers lärande och utveckling.

    Kategorier: