Till innehåll på sidan

Vaccination

Information om uppföljning av vaccinationer

Denna vårdenhet deltar i ett samarbete för uppföljning av vaccinationer, med hjälp av ett informationssystem för vaccinationer - Svevac. Smittskyddsinstitutet har som mål att utveckla Svevac till ett nationellt system i samarbete med vårdgivare och Läkemedelsverket.

Samarbetet syftar till att:

  •  öka patientsäkerheten
  •  göra det lättare för den som vaccineras att få uppgifter om tidigare vaccinationer
  • underlätta arbetet för dem som vaccinerar
  •  sammanställa vaccinationsstatistik

Samt underlätta uppföljning av att:

  • barnvaccinationer har givits i rätt tid
  • vacciner ger ett gott skydd
  • vacciner är fria från allvarliga biverkningar

Vaccinationer givna inom det nationella barnvaccinationsprogrammet (vaccinationer som erbjuds alla barn kostnadsfritt) rapporteras enligt lag (proposition 2011/12:123; Ny ordning för nationella vaccinationsprogram) från och med 1/1 2013 till ett hälsodataregister för Vaccinationer för nationell uppföljning. Denna rapportering är obligatorisk.

För vaccinationer som ges utanför det nationella barnvaccinationsprogrammet ber vi om samtycke att använda dina eller ditt barns personnummer, namn, adress och vaccinationsuppgifter för uppföljning.

Vad innebär detta?

Smittskyddsinstitutet får tillgång till uppgifter om dina/ditt barns vaccinationer för att framställa statistik och för uppföljning av misstänkta biverkningar och skyddseffekt, genom sambearbetning med register på Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Om du inte vill lämna samtycke meddela den sjuksköterska eller läkare som utför vaccinationen. Deltagande i denna uppföljning påverkar inte på något sätt vilka vaccinationer du eller ditt barn erbjuds.

Regler och sekretess

Uppgifter i den nationella uppföljningen handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL) och enligt sjukvårdens regler för sekretess. Registrerade uppgifter kommer att sparas under den vaccinerades livstid. Du har rätt att se vilka uppgifter som registrerats och kan när som helst tacka nej till överföring av uppgifter till Smittskyddsinstitutet, kontakta i så fall den mottagning där du vaccinerats.

Sammanhållna vaccinationsuppgifter

SVEVAC stöds av Patientdatalagen (2008:355).

För att tillgodose den enskildas och vårdens behov av tillgång till uppgifter om tidigare vaccinationer kommer vaccinationsuppgifter som registrerats i Svevac att kunna vara tillgängliga för de vårdenheter runt om i Sverige som är anslutna till systemet. Den vaccinerade (vuxna och äldre barn) har alltid möjlighet att spärra åtkomsten för andra vårdenheter till en specifik eller alla vaccinationsuppgifter. Meddela den sköterska eller läkare som skall utföra vaccinationen om du önskar spärra en vaccinationsuppgift. Vårdenhet kan vara en barnavårdscentral, skolhälsovård, vårdcentral, sjukhusmottagning, kommunal äldrevård eller privat vårdinrättning.

 

Information angående registrering i SVEVAC lämnas av:
Susanne Andrén, 08-457 24 63, susanne.andren@smi.se.

Information angående uppföljning av vaccinationer lämnas av:
Eva Netterlid, 08-457 24 85, eva.netterlid@smi.se.

Personuppgiftsansvarig för Svevac är IT-ansvarig på:
Smittskyddsinstitutet, 08-457 23 00. SMI

Dela:
Kategorier: