Till innehåll på sidan

Vision

Söderholmsskolan – en skola med ♥

 

Söderholmsskolan ska vara en trygg skola, där såväl elever som personal känner sig delaktiga och respekterade och ser på mångfald som en tillgång. All personal ska ha kunskap och förståelse för vad diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling innebär, och ska arbeta förebyggande för att främja likabehandling. För att nå vår vision ska alla som arbetar på Söderholmsskolan vara förtroendefulla pedagoger.

 

Att vara en förtroendefull pedagog innebär att vi är:

 

Inlyssnande: Vi lyssnar på det eleverna har att säga, vi vuxna visar att vi tycker att det eleverna har att säga är viktigt och betydelsefullt.

 

Hjälpsamma: Vi vuxna är hjälpsamma. Vi visar att vi vill hjälpa barnen när de behöver det, samtidigt som vi visar att vi är snälla och bryr oss om eleverna. 

 

Tillitsfulla: För att eleverna ska kunna känna att de kan lita på oss, är det viktigt att vi håller det vi har lovat. Det är också viktigt att vi är ärliga och behandlar alla elever på ett rättvist sätt.

 

Aktiva: Vi vuxna ser till att befinna oss där barnen är. Genom att vara aktiva så visar vi att vi är engagerade och tycker om att vara med barnen, att de är viktiga för oss.

 

Uppmärksamma: Vi vuxna är uppmärksamma på vad som sker med och omkring eleverna. Vi visar att vi ser dem, och att vi finns där för dem.

Dela:
Kategorier: